Stanowiska ds. kontroli

Pracownicy Wydziału

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonPokój
Alicja HoffmanGłówny specjalista729-055-963215
Marzena MysiakowskaStarszy inspektor729-055-957117
Ewa SmolińskaGłówny specjalista729-055-957117

 

Zadania Wydziału

Zadaniem stanowiska ds. kontroli jest prowadzenie spraw z zakresu kontroli w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu i innych podmiotach i organizacjach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Powiat, przy udziale wyznaczonych pracowników z innych wydziałów, w tym Wydziału Finansowego, a w szczególności:

  1. opracowywanie planów kontroli oraz przedkładanie do akceptacji Staroście;
  2. przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na polecenie Starosty;
  3. przygotowywanie informacji o ustaleniach i wynikach kontroli;
  4. przekazywanie informacji o wynikach kontroli Staroście;
  5. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.
     
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)