Wydział Organizacyjny

Pracownicy Wydziału

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonPokój
Dorota TartasKierownik729-055-970323
Małgorzata GodlewskaGłówny specjalista729-055-929325
Aneta GrabowskaGłówny specjalista729-055-944327
Marcin KarpińskiStarszy informatyk729-055-945326
Dariusz KolwiczKierowca729-055-929325
Iwona KuklińskaPomoc administracyjna729-055-944327
Wojciech ŁyszkowskiPomoc administracyjna729-055-944327
Maciej PielechGłówny specjalista729-055-945326A
Katarzyna PomianowskaInspektor729-055-9584
Mateusz PszczółkowskiReferent729-055-942324
Paweł RólkaInformatyk729-055-945326
Małgorzata SzczepańskaStarszy inspektor729-055-942324
Michał WichowskiKierowca729-055-929325

 

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy z zakresu:

 1. administrowania obiektami i gospodarka składnikami majątku ruchomego Starostwa;
 2. gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego;
 3. obsługi Starostwa: prawnej, telekomunikacyjnej, transportowej i technicznej;
 4. zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa, w tym:
  1. zapewnieniem prawidłowej pracy sprzętu informatycznego obejmujące w szczególności:
  2. tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych;
  3. planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych;
  4. administrowanie serwerami internetowymi oraz techniczna obsługa strony  internetowej;
  5. analizowanie potrzeb użytkowników;
 5. zapewnieniem prawidłowego działania infrastruktury sieciowej, w tym:
  1. administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi;
  2. zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów;
  3. administracja, rozwój i utrzymanie sieci;
 6. zapewnieniem prawidłowego działania oprogramowania, w tym:
  1. zapewnienie stałego nadzoru nad aplikacjami oraz dbanie o ich rozwój i aktualizację;
  2. zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez wykonywanie kopii zapasowych;
 7. zapewnienia dozoru, porządku i czystości w obiektach Starostwa;
 8. zaopatrzenia Starostwa w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania Starostwa;
 9. planowanie i realizacja prac remontowych w obiektach Starostwa;
 10. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 11. powadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia oraz pozostałych środków trwałych;
 12. gospodarowanie wyposażeniem i środkami trwałymi Starostwa.
 13. redagowanie i aktualizacja BIP;
 14. nadzór informatyczny nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 15. przejmowanie dokumentacji z wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 16. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji;
 17. prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji i sporządzanie dodatkowych pomocy archiwalnych;
 18. udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 19. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w porozumieniu z Archiwum Państwowym;
 20. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego;
 21. w ramach prowadzenia Powiatowego Biura Seniora:
  1. upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych;
  2. aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych;
  3. poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów;
  4. angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska;
  5. podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
 22. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP), w tym:
  1. przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej powiatu, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
  2. organizacja/udział w organizowanych działaniach promujących ofertę inwestycyjną powiatu;
  3. udzielanie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez powiat oferty inwestycyjnej;
  4. organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie powiatu i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
  5. asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie powiatu, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
  6. opieka po inwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie powiatu;
  7. współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora;
  8. znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania 

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)