Biuro Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
 
Wydział Organizacyjny
III piętro, pokój 327
tel. 729 055 944
godziny pracy Biura:
poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00
 
Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Ciechanowskiego i nie wiesz gdzie szukać sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
  • Jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;
  • Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
     
WEZWANIE
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania odbioru rzeczy lub osoba jest nieznana, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do odbioru depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501)
 
 
 
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Aneta Grabowska
Osoba wprowadzająca informację
Paweł Rólka
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)