Rejestr zmian

Zmieniono Tytuł Użytkownik wersji Informacja o nowej wersji
zgłoszenie budowy Edyta Żmijewska Utworzono nową zawartość typu Informacje Budownictwa
zgłoszenie budowy Edyta Żmijewska Utworzono nową zawartość typu Informacje Budownictwa
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 208 - województwo mazowieckie Paweł Rólka Zaktualizowano pola Published, Tytuł, Stan moderacji, Anuluj publikację dnia, Unpublish state, Body, Data wyłączenia jawności/usunięcia/wyłączenia publikacji informacji lub danych w dokumencie, Kategorie i Załączniki
Decyzja Starosty Ciechanowskiego znak WG.6846.2.2.2024 z dnia 10 lipca 2024 roku ustalająca, że działki ewid. nr 48 i 83, położone w obrębie Nasierowo Dziurawieniec gmina Gołymin Ośrodek stanowią mienie gromadzkie Paweł Rólka Zaktualizowano pola Published, Tytuł, Stan moderacji, Unpublish state, Body i Załączniki
Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT15237 CIECHANÓW SZPITAL TEMP, zlokalizowanej na działce nr ew. 4306/28, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie Paweł Rólka Zaktualizowano pola Published, Tytuł, Stan moderacji, Unpublish state i Body
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 203 - województwo mazowieckie Paweł Rólka Zaktualizowano pola Published, Tytuł, Stan moderacji, Anuluj publikację dnia, Unpublish state, Body, Data wyłączenia jawności/usunięcia/wyłączenia publikacji informacji lub danych w dokumencie, Kategorie i Załączniki
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 202 - województwo mazowieckie Paweł Rólka Zaktualizowano pola Published, Tytuł, Stan moderacji, Anuluj publikację dnia, Unpublish state, Body, Data wyłączenia jawności/usunięcia/wyłączenia publikacji informacji lub danych w dokumencie, Kategorie i Załączniki
Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – II etap Sylwia Kowalska Zaktualizowano pole Informacje z otwarcia ofert
Ogłoszenie sądowe Sądu Rejonowego w Ciechanowie I Wydział Cywilny o postanowieniu z 14 grudnia 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 420/23 Paweł Rólka Kopia z <em class="placeholder">10.01.2024</em>.
Ogłoszenie sądowe Sądu Rejonowego w Ciechanowie I Wydział Cywilny o postanowieniu z 14 grudnia 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 420/23 Paweł Rólka Zaktualizowano pola Anuluj publikację dnia, Unpublish state i Data wyłączenia jawności/usunięcia/wyłączenia publikacji informacji lub danych w dokumencie