Informacje o zgłoszeniach budowy

Data dodania Data wpływu wniosku/Nr wniosku w EZD Sygnatura sprawy Nazwa Inwestora Rodzaj inwestycji Lokalizacja Data przyjęcia zgłoszenia Data wydania decyzji
WAAB.6743.4.228.2024.KO Mirosława Nowotczyńska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 L na gaz płynny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Działka nr ew. 188/1, Pałuki, gm. Opinogóra Górna ( 140207_2.0023)
WAAB.6743.4.227.2024.KO Ewelina i Seweryn Witkowscy Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V= 2700L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną Działka nr ew. 7/5, m. Ujazdowo, gm Ciechanów ( 140202_2.0039)
WAAB.6743.4.226.2024.KO Krzysztof i Joanna Turalscy Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 659, Glinojeck (140203_4.0001)
WAAB.6743.4.225.2024.KO Witold Piętka Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 4520/5, 4520/9 Śródmieście, miasto Ciechanów (140201_1.0010)
WAAB.6743.4.224.2024.KO Renata Bródka, Dorota Połomska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 775, Śródmieście, miasto Ciechanów (140201_1.0010)
WAAB.6743.4.223.2024.KO Jarosław Gutowski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym dz. nr ewid. 52/1, 52/17, Sońsk (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.222.2024.KO Barbara i Andrzej Klep Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 40, Śmiecin Kolonia, miasto Ciechanów (140201_1.0080)
WAAB.6743.4.221.2024.KO Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr. ewid. 154/1, Grzybowo, gmina Regimin (140208_.0001)
dz. nr ewid. 142, Targonie, gmina Regimin (140208_2.0022)
WAAB.6743.4.220.2024.KO Jarosław Śmigielski Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850 L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ewid. 34/4, Janowięta, gm. Opinogóra Górna )140207_2.0009)
WAAB.6743.4.219.2024.KO Bożena Przybysz Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700 L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ewid. 141/1, Ujazdówek, gmina Ciechanów (140202_2.0040)
WAAB.6743.4.218.2024.KO Marcin Kołodziński Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 143/1, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.217.2024.KO Rafał i Ewa Siwek Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 220/1, Sońsk (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.216.2024.KO Bogumił Dobrzyński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 823, Podzamcze, miasto Ciechanów (140201_1.0030)
WAAB.6743.4.215.2024.KO Bogusława i Bogdan Grzymkowscy Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 3700 dm3 wraz z instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ewid. 70, Wola Młocka, gmina Glinojeck (140203_5.0024)
WAA.6743.4.214.2024.KO Przemysław Dziliński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 170, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.213.2024.KO Agnieszka Ołdak Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem V=2700 L do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 399, Malużyn, gmina Glinojeck (140203_5.0012)
WAAB.6743.4.212.2024.KO Tadeusz i Bożena Majewscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 168, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.211.2024.KO Tomasz Kosielski Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem ze zbiornikiem 3600 l do zasilania instalacji zbiornikowej w budynku mieszkalnym wraz z wewnętrzną instalacją dz. nr ewid. 242, Luszewo, gmina Glinojeck (140203_5.0011)
WAAB.6743.4.210.2024.KO Jadwiga i Zdzisław Stawińscy budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz ze zbiornikiem naziemnym 4850 l dz. nr ewid. 19, Gołymin Ośrodek (140204_2.0004)
WAAB.6743.4.209.2024.KO Janina Antczak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 359/1, Niechodzin - Bielin, miasto Ciechanów (140201_1.0090)
WAAB.6743.4.208.2024.KO Anna i Sławomir Solińscy wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 4850 L dz. nr ewid. 6/1, Radomka, gmina Regimin (140208_2.0019)
WAAB.6743.4.207.2024.KO Energa Operarator S.A. przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej linii nN, budowa nowego odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii nN, rozbiórka linii napowietrznej nN, budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN w m. Ciemniewko, Niesłuchy, Ciemniewo, gmina Sońsk dz. nr ewid. 21/2, 22, 23, 24, 26, 43, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 66, 58/1, 69/1, 59/2, 72, 73, 74/,m 75, 76/1, 76/2, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/, 80, 81/3, 87, 91, 95, 96, 97, 98/2, 98/4, 118, 128/1, 128/2, 128//3, 133, 134, 139, 140, 141, 142/2, 143, 144/2, 146, 147, 148, 151, 152, 153/2, 159/1, 159/3, 159/4, 164 Ciemniewo, gmina Sońsk (140209_2.0007), dz. nr ewid. 6, 7/8, 7/9, Niesłuchy, gmina Sońsk (140209_2.0024), dz. nr ewid. 5, Ciemniewo, gmina Sońsk (140209
_2.0005)
WAAB.6743.4.206.2024.KO Piotr Czapliński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 4721/6, Scalenie, miasto Ciechanów (140201_1.0020)
WAAB.6743.4.205.2024.KO Kołakowski Janusz budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700 L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ewid. 5, Wiśniewo, gmina Grudusk (1402505_2.0020)
WAAB.6743.4.204.2024.KO Adam Stańczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 189/17, Gąski, gmina Ciechanów (140202_2.0006
WAAB.6743.4.203.L2024.KO Korycińska Milena budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 132/3, Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna (140207_2.0038)
WAAB .6743.4.202.2024.KO Beata Winiarska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i wewnętrznej instalacji gazu dz. nr ewid. 56/3, Regimin (140208_2.0021)
WAAB.6743.4.201.2024.KO Roman Gutowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid.52/8, Sońsk (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.200.2024.KO Wspólnota Mieszkaniowa budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach nr. 3, 8, 11, 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dz. nr ewid. 60/45, Opinogóra Górna (140207_2.0020)
WAAB.6743.4.199.2024.KO Janusz Chrostowski Budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy „E” dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ewid. 32/5, Sońsk (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.198.2024.KO Arkadiusz Rykaczewski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 4272, Scalenie, miasto Ciechanów (140201_1.0020)
WAAB.6743.4.197.2024.KO Tomasz Sykucki Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na gaz ziemny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ewid. 121/2, Kargoszyn, gmina Ciechanów
WAAB.6743.4,196.2024.KO Robert Lewandowski budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na gaz ziemny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ewid. 136, Chruszczewo, gmina Ciechanów (140202_2.0005)
WAAB.6743.4.195.2024.KO Magdalena Kamińska budowa podziemnego odcinka instalacji gazu z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 123/3, Kargoszyn, gmina Ciechanów (140202_2.0013)
WAAB.6743.4.194.2024.KO Tobolska Ewa budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 159, Targonie, gmina Regin (140208_2.0022)
WAAB.6743.4.193.2024.KO Elżbieta Chodorska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 411/2, Glinojeck (140203_4.0001)
WAAB.6743.4.192.2024.KO Dariusz Sobieraj budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym dz. nr ewid. 320, 321, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.191.2024.KO Kamila Szczyglak Bobińska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (140209_2.0012) dz. nr ewid. 53, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0001)
WAAB.6743.4.190.2024.KO Gmina Grudusk budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedle popegeerowskiego dz. nr ewid. 147/28, Grudusk (140205_2.0001)
WAAB.6743.4.189.2024.KO Wiesław Murawski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid.120, Szczurzyn, m. Ciechanów (140201_1.0050)
WAAB.6743.4.188.2024.KO Anna i Wojciech Jakubowscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym


dz. nr ewid. 25/21,Sońsk, gmina Sońsk, (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.187.2024.KO Franciszek Łączyński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 55, Gołotczyzna, gmina Sońsk, (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.186.2024.KO Ryszard Niesłuchowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 51, Gołotczyzna, gmina Sońsk, (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.185.2024.KO Robert Grądzik budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 51, Gołotczyzna, gmina Sońsk, (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.184.2024.KO Ochtabański Andrzej budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 19, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.183.2024.KO Jerzy i Barbara Sprusińscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 59, Chruszczewo, gmina Ciechanów (140202_2.0005)
WAAB.6743.4.182.2024.KO Magdalena Ojrzyńska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 39, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.181.2024.KO Stefan Tabaka budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid.27, Gołotczyzna, gmina Sońsk (140209_2.0012)
WAAB.6743.4.180.2024.KO Edyta Wojciechowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid.1281, Śmiecin, miasto Ciechanów (140201_1.0040)