Informacje o zgłoszeniach budowy

Data dodania Data wpływu wniosku/Nr wniosku w EZD Sygnatura sprawy Nazwa Inwestora Rodzaj inwestycji Lokalizacja Data przyjęcia zgłoszenia Data wydania decyzji
WAAB.6743.4.392.2023.EB Janusz Arciszewski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym działka nr ewid. 1234 położona w obrębie ewidencyjnym Śmiecin, miasto Ciechanów
WAAB.6743.4.391.2023.JK Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE RC zlokalizowanej w m. Ciechanów, ul. Wiosenna. Działka nr ew. 117/3, 139/1, 139/2, m. Ciechanów (140201_1.0030)
WAAB.6743.4.390.2023.AC Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE RC zlokalizowanej w m. Ciechanów, ul. Szumna. Działka nr ew. 978/2, 979/2, 980/4, Ciechanów (140201_1.0040)
WAAB.6743.4.389.2023.KO Michał Miechowski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z RUR PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Działka nr ew. 36/3, Grzybowo, gm. Ciechanów (140208_2.0001)
WAAB.6743.4.388.2023.AC ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W PŁOCKU Rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, rozbiórka słupowych stacji transformatorowych SN/nn, budowa linii kablowych SN/nn, budowa linii kablowych nn ze złączami kablowymi . Działka nr ew. 96/56,95/16,95/44, 37/2, 100/3, 94/24, 91/14, 91/22, 91/16, 96/49, 96/50, 96/51, 96/53, 96/54, 95/35, 95/35, 95/36, 95/38, 95/15, 95/43, 95/45, 95/17, 95/20, 37/3, 100/14, 100/15, 100/16,100/17, 100/18, 100/19, 100/20,100/21, 100/22, 100/23, 95/30, 95/19, m. Ciechanów (140201_1.0070),
Działka nr ew.483/2, 954/2, 1134/4, 1166/2, 1166/3, 1167, 483/3, 536, 954/1, 1130/21, 515/2, m. Ciechanów (140201_1.0030), działa nr ew. 186/10, 200/1, 207/6, 207/2, 206/2, 212/13, 212/12, 104/2, 206/1, Kargoszyn, (140202_2.0013), gm. Ciechanów.
WAAB.6743.4.387.2023.MG Piotr Żebrowski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z RUR PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Działka nr ew. 179/4,m. Ciechanów, (140201_1.0080)
WAAB.6743.4.386.2023.AC Gmina Miejska Ciechanów Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Ciechanów. Działka nr ew. 568, 661, obręb Podzamcze, m. Ciechanów (140201_1.0030)
WAAB.6743.4.385.2023.AC Gmina Miejska Ciechanów Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Ciechanów. Działka nr ew. 4398, 4400/1, 4400/2, obręb Śródmieście, m. Ciechanów (140201_1.0010)
WAAB.6743.4.384.2023.KO Krzysztof Krakowiak Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną Działka nr ew. 20/5, Soboklęszcz, gm. Sońsk ( 140209_2.0030 )
WAAB.6743.4.383.2023.JK Renata Kuban Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700I Działka nr ew. 98/1, miejscowość Rumoka, gm. Glinojeck
WAAB.6743.4.382.2023.MG Elżbieta i Jarosław Zimnowodzcy Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Działka nr ew. 123/9 w Nużewku, gm. Ciechanów (140202_2.0025)
WAAB.6743.4.381.2023.AC Anna Kamińska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Działka nr ew. 58/1 Śmiecin Kolonia, m. Ciechanów
WAAB.6743.4.380.2023.MG Antoni Wszeborowski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z RUR PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Działka nr ew. 15/15 w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów ( 140202_2.0005)
WAAB.6743.4.379.2023.MG Leszczyńska Anna Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Działka nr ew. 22/2 w miejscowości Pęchcin, gm. Ciechanów (140202_2.0026)
WAAB.6743.4.378.2023.OP Tadeusz Miłoboszewski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE do zasilania w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr92/14, 92/13, Zygmuntowo, gm. Opinogóra Górna
WAAB.6743.4.377.2023.OP Janusz Przewodowski Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zb. V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa inst. gazowej wewnętrznej w budynku dz. nr 211, Łyskaowo, gm. Grudusk
WAAB.6743.4.376.2023.MG Małgorzata Miłoboszewska Budowa instalacji gazu ziemnego dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Działka nr ew. 243/18, Niestum, gm. Ciechanów ( 140202_2.0022)
WAAB.6743.4.375.2023.MG Grzegorz Muziński Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczona do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Działka nr ew. 142, miejscowość Gumowo , gm. Ciechanów ( 140202_2.0011)
WAAB.6743.4.374.2023.JK Łucja Radwańska Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem 4850I do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z wewnętrzną instalacją gazową Działka nr ew. 38/23, Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck ( 140203_5.0030)
WAAB.6743.4.373.2023.AC Robert i Elżbieta Adamiak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym. Działka nr ew. 528/5 i 528/6 w m. Ciechanów ( 140201_1.0040)
WAAB.6743.4.372.2023.AC Mirosław Trębicki Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Działka nr ew. 1444, obręb Śmiecin, miasto Ciechanów ( 140201_1.0040)
WAAB.6743.4.371.2023.EB Lidia Leśnikowska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 35/12, obręb Krubin, miasto Ciechanów (140201_1.0060)
WAAB.6743.4.370.2023.KO Energa Operator S.A. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV dz. nr ewid. 926, 1240/4, 1464/11, 14/64/10, 1464/9, 1464/3, 1464/2, 1463/4, 1479, 1480/6 i 1480/1, Podzamcze, miasto Ciechanów (140201_1.0030)
WAAB.6743.4.369.2023.KO Ewelina Antczak Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym dz. nr ewid. 219/1, Gołymin Ośrodek (140204_2.0004)
WAAB.6743.4.368.2023.KO Energa Operator S. A. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid. 183/3, 183/4 w miejscowości Ujazdowo, gmina Ciechanów dz. nr ewid. 183/3, 183/4, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/14 i 184, Ujazdowo, gmina Ciechanów (140202_2.0039)
WAAB.6743.4.367.2023.KO Agnieszka i Andrzej Kamińscy Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego v=4850 L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ewid. 58, Gołymin Ośrodek (140204_2.0004)
WAAB.6743.4.366.2023.KO Mirosław Kalinowski Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 31/5, Pęchcin, gmina Ciechanów (140202_2.0026)
WAAB.6743.4.365.2023.KO Karolina Ogonowska Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 1115, Podzamcze, miasto Ciechanów (140201_1.0030)
WAAB.6743.4.364.2023.KO Ciecierski Krzysztof Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850 L wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną dz. nr ewid. 85, Pawłowo, gmina Regimin
WAAB.6743.4.362.2023.MG Energa Operator SA Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz przebudowa i rozbiórka sieci napowietrznej SN 15 kV w obrębie skrzyżowania z linią WN GPZ Chrzanówek – GPZ Ciechanów (kolizja nr 5) działka nr ewid.: 35/2, 35/3, 58, 61, 114, 129/1, 131, 134, 140/1, Kargoszyn, gm. Ciechanów
WAAB.6743.4.363.2023.KO Czubak Marek Budowa sieci wodociągowej dz. nr ewid. 219, 220/4 i 220/5, Sońsk (140209_2.0031)
WAAB.6743.4.361.2023.KO Mariola Gierałtowska
Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE o wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 224, Grzybowo, gmina Regimin
WAAB.6743.4.360.2023.KO Grzegorz Gołębiewski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 288, Ciechanów, Krubin (140201_1.0060)
WAAB.6743.4.359.2023.KO Krajewski Waldemar Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE o wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 15/18, Chruszczewo, gmina Ciechanów
WAAB.6743.4.358.2023.KO Mariusz Humięcki Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V=2700 L dz. nr ewid. 113/35, Gąski, gmina Ciechanów
WAAB.6743.4.351.2023.KO Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 257, 286/1, Grzybowo, gmina Regimin
WAAB.6743.4.356.2023.KO Zakład Produkcyjno Usługowy FASTE Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku magazynowym DZ. NR EWID. 166, Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
WAAB.6743.4.355.2023.KO Zakład Produkcyjno Usługowy FASTE Budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazu w budynku biurowym dz. nr ewid. 166, Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
WAAB.6743.4.354.2023.KO Dorota Tomczak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ewid. 43/5, Obiedzino Górne, gmina Gołymin Ośrodek
WAAB.6743.4.353.2023.KO Stanisław Tuwalski Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=27 dm# na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji wewnętrznej dz. nr ewid. 56, Gumowo, gmina Ciechanów
WAAB.6743.4.352.2023.KO "EUROCASH" Spółka Akcyjna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby kotłowni budynku magazynowego dz. nr ewid. 153/4, Podzamcze, miasto Ciechanów (140201_1.0030)
WAAB.6743.4.350.2023.KO Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 93/11, 90/2, 89/5 i 67/32, Mieszki - Różki, gmina Ciechanów (140202_2.0017)
WAAB.6743.4.349.2023.KO Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci średniego ciśnienia dz. nr ewid. 129/1 i 113/2, Kargoszyn, gmina Ciechanów (140202_2.0013)
WAAB.6743.4.348.2023.KO Polska Spółka Gazownictwa Sp z o o Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 46/3, 48, Śmiecin, miasto Ciechanów (140201_1.0060)
WAAB.6743.4.347.2023.KO Leszek Bogdański Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem V=4850 L do zasilania instalacji gazowejw budynku mieszkalnym wraz z wewnętrzną instalacją dz. nr ewid. 132/2 i 231/7, Zygmuntowo, gmina Glinojeck
WAAB.6743.4.346.2023.KO Zakład Produkcyjno Usługowy FASTE Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 mPa) z rur PE dn 63 mm dz. nr ewid. 126, Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna