Informacja o wszczętych postępowaniach w sprawie pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Data wpływu wniosku Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Uwagi
P4 Sp. z o. o. dz. nr ew. 17 w m. Kondrajec Pański, gm. Glinojeck (140203_5.0029) Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr CIE4405A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
CCTN Development Poland Sp. z o. o. dz. nr ew. 94, m. Sadek, gm. Glinojeck (140203_5.0018) Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalacją radiokomunikacyjną